Over Listen & Learn

Mijn naam is Mila-Marie, Founder van Listen & Learn.

Zo’n 10 jaar geleden – ik was 12 jaar – kreeg ik te horen dat het beter voor me zou zijn om naar naar vmbo-kader te gaan. Leren was niks voor mij, ik moest ‘lekker met mijn handen gaan werken’. Zes jaar later kwam ik met een acht gemiddeld van de havo af. Dat ik niet goed kon stampen, betekende voor mijn middelbare school dat ik niet slim genoeg was. Daar nam ik geen genoegen mee. Via mijn telefoon begon ik met het inspreken van de lesstof, zodat ik het altijd en overal kon beluisteren.

Leren door te luisteren was mijn succesvolle manier van studeren geworden. Voor mijn studie heb ik met medestudenten kleine pilots gedraaid en een bedrijfsplan uitgewerkt. De weken daarna werden we overspoeld met reacties van docenten en medestudenten en dachten we: hier is vraag naar, we mogen hier niet mee stoppen.

Mijn naam is Anne Mulders, Creative Manager van Listen & Learn.

Het ‘studeren uit boeken’ gaat me vaak goed af. Behalve voor de vakken waar ik niet goed in ben. Op de middelbare school trok ik voor wiskunde en aardrijkskunde  consequent mijn neus op. ‘Stom’, ‘saai’, ‘moeilijk’ en ‘ik snap het niet’, leidden tot onvoldoendes, blijven zitten, een niveau teruggeplaatst worden. Door de kennis op een andere manier tot je te nemen dan het gebruikelijke lezen, oefenen, stampen en markeren, open je je blik en denk je als student ‘hé, zo kan het ook!’. En je gelooft weer in jezelf. Ik hoop dat wij iedere student die zich ooit zo voelt of heeft gevoeld, met Listen & Learn kunnen helpen.